top of page

Group

Public·40 members

Prikaz Minobrnauki Rf 2357 WORK


06.10.2009No. 373 Ob utverzhdenii i vvedenii v deystvie federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta nachalnogo obshchego obrazovaniya. Dokument s izmeneni-yami, vnesennymi: prikazom Minobrnauki Rossii ot 26.11.2010 No. 1241; prikazom Minobrnauki Rossii ot 22.09.2011 No. 2357; prikazom Minobrnauki Rossii ot 18.12.2012 No. 1060; prikazom Minobrnauki Rossii ot 29.12.2014 No. 1643; prikazom Minobrnauki Rossii ot 18.05.2015 No. 507.
prikaz minobrnauki rf 23578.Ob utverzhdenii Perechnya vidov proizvodstv i grupp izdeliy narodnykh khudozhest-vennykh promyslov, v sootvetstvii s kotorym osushchestvlyayetsya otneseniye izdeliy k izdeli-yam narodnykh khudozhestvennykh promyslov: prikaz Ministerstva promyshlennosti i torgov-li RF ot 15 aprelya 2009 g. N 274 [On the approval of the List of types of productions and groups of items of folk art crafts, according to which the goods are classified as items of folk art crafts: the order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation from April 15, 2009 No. 274]. Available at: 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page