top of page

Group

Public·38 members

Hotarare Aga Deschidere Punct De Lucrul


Hotarare Aga Deschidere Punct De Lucrul
Un punct de lucru este o unitate secundara a unei societati comerciale, care desfasoara activitati economice in alt loc decat sediul social. Pentru a deschide un punct de lucru, este necesar sa se respecte anumiti pasi si sa se intocmeasca anumite documente, printre care si o hotarare a adunarii generale a asociatilor (AGA).


Download File: https://tweeat.com/2w3hA1


Ce este o hotarare AGA?
O hotarare AGA este un act juridic prin care asociatii unei societati comerciale isi exprima vointa cu privire la anumite aspecte legate de functionarea si administrarea societatii. Hotararea AGA se adopta in cadrul unei sedinte a asociatilor, care poate fi ordinara sau extraordinara, in functie de obiectul discutiilor. Hotararea AGA trebuie sa fie in scris si sa contina cel putin urmatoarele elemente: • denumirea si sediul societatii; • data si locul sedintei; • numele si calitatea participantilor; • ordinea de zi; • problemele supuse la vot si rezultatul votului; • hotararile adoptate si termenele de executare; • semnaturile asociatilor sau ale reprezentantilor lor.
Cum se redacteaza o hotarare AGA pentru deschiderea unui punct de lucru?
Pentru a deschide un punct de lucru, este necesar sa se adopte o hotarare AGA care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte: • decizia de deschidere a punctului de lucru; • adresa punctului de lucru; • obiectul de activitate al punctului de lucru; • persoana imputernicita sa reprezinte societatea la punctul de lucru.
Un exemplu de hotarare AGA pentru deschiderea unui punct de lucru poate fi gasit [aici] sau [aici].


Ce documente sunt necesare pentru inregistrarea punctului de lucru?
Dupa ce s-a adoptat hotararea AGA pentru deschiderea punctului de lucru, este necesar sa se depuna la registrul comertului urmatoarele documente: • cererea de inregistrare tip, completata si semnata; • dovada platii taxelor legale; • actul constitutiv al societatii, actualizat cu modificarile survenite (daca este cazul); • hotararea AGA pentru deschiderea punctului de lucru, in original sau copie legalizata; • dovada detinerii spatiului unde functioneaza punctul de lucru (contract de inchiriere, comodat, proprietate etc.); • daca este cazul, declaratia privind autorizarea functionarii pentru codurile CAEN supuse autorizarii.
Mai multe informatii despre procedura de inregistrare a unui punct de lucru pot fi gasite [aici].


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page